Strony Tematyczne‎ > ‎Ekologistyka‎ > ‎

Ustawa "śmieciowa"

opublikowane: 31 mar 2014, 23:19 przez Mariusz Andrzej Szymański

Nowe stawki opłat.

 

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązywać nas będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta ustaliła następujące ich wysokości:

  1. W przypadku gdy odpady komunalne, powstające na terenach gospodarstw jedno-       i wielorodzinnych zbierane są i odbierane w sposób selektywny:

        - 10,50 zł od osoby.

  1. Natomiast dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny stawki wynoszą odpowiednio:

·         na terenach zabudowy jednorodzinnej:

   - 15 zł od osoby,

·         na terenach zabudowy wielorodzinnej:

   - 12,50 zł od osoby.

Takie zróżnicowanie stawek umożliwiła nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r.

 „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.  Interesujące nas zmiany  zostały wprowadzone   w  rozdziale 3a „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”       w art. 6k. pkt. 4.  Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa    w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. „

                                                                                                        Opracował Lesław Giżyński

Comments