Strony Tematyczne‎ > ‎Ekologistyka‎ > ‎

Elektrośmieci

opublikowane: 2 gru 2015, 11:29 przez Lesław Giżyński

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zmusza nas do zmian w przepisach dotyczących sposobu zbierania tego typu odpadów komunalnych. Nad zmianami pracują parlamentarzyści i z dużym prawdopodobieństwem  można powiedzieć, że prace zakończą się już w tym roku kalendarzowym. Nowe przepisy obowiązywały by od przyszłego roku. Najważniejsze zmiany dotyczą:

-  zobowiązania sprzedawców detalicznych do nieodpłatnego przyjęcia niektórych         zużytych   urządzeń. Klient oddając zużyty sprzęt elektryczny bądź elektroniczny w punkcie handlowym nie musi jednocześnie kupić nowego produktu (dotyczy to sklepów o pow. nie mniejszej  niż  400 m2 i wielkości sprzętu o rozmiarach zewnętrznych nie przekraczających 25 cm.)

- kolejna zmiana ułatwiająca życie konsumentom  to z pewnością taka, że  sprzedawca, który dostarczy  towar do domu klienta  musi odebrać stary produkt, nie wymagając z tego tytułu dodatkowej opłaty.

Zmiany dotyczą także  firm zbierających elektrośmieci. Przepisy zawarte w nowej ustawie zakazywać będą zbierania niekompletnego sprzętu z którego ktoś wcześniej wymontował części w celu ich sprzedaży np. na złomowisku. W przypadku niekompletnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych jedyną możliwości ich legalnego pozbycia się jest  pozostawienie w wyznaczonym  miejscu tzw. Punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

Wydaje się, że proponowana zmiana przepisów wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Jednakże na efekty wprowadzanych zmian i ich ocenę trzeba będzie trochę poczekać ponieważ to zazwyczaj życie zweryfikuje, czy  kierunek zmian jest słuszny.

                                                    

    Lesław Giżyński

Comments