Strony Tematyczne‎ > ‎Ekologistyka‎ > ‎

EKOLOGISTYKA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

opublikowane: 18 paź 2015, 03:51 przez Anna Herbut - Giżyńska

Plan pracy koła zainteresowań – „ Ekologistycy ” rok szkolny 2015-2016 

Prowadzący: mgr Aleksandra Thiemann, mgr Anna Herbut- Giżyńska, mgr Lesław Giżyński

( nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zawodowych logistycznych)

Zapraszamy !!!

Cele działalności:

Ogólne:

ü        Rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie ekologistyki


Szczegółowe:


- Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz  propagowanie wśród młodzieży zasady zrównoważonego rozwoju

- Doskonalenie postaw odpowiedzialności za dobra przyrodnicze

- Kształtowanie postaw szacunku dla składników przyrody

- Pobudzanie, motywowanie i aktywizowanie uczniów do działania

- Planowanie i realizacja konkretnych zadań praktycznych, pozwalających bliżej przyjrzeć się problemom ekologistyki

- Współpraca z instytucjami, organizacjami  środowiska lokalnego

- Udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące współczesnych ekoproblemów.

Zadania na rok szkolny 2015/2016:

ü      - Udział w konkursach, olimpiadach ekologicznych: „Źródła zanieczyszczeń środowiska”, Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej

     - Prowadzenie zakładki – EKOLOGISTYKA  (Szkolna Strona Internetowa STRONY TEMATYCZNE)

     - Gospodarka odpadami- spotkanie ze specjalistami w dziedzinie, wycieczka przedmiotowa

     - Odnawialne Źródła Energii- warsztaty naukowe pod hasłem: Czy warto?

Comments