Strony Tematyczne‎ > ‎Ekologistyka‎ > ‎

CO NOWEGO W TEMACIE ODPADÓW….

opublikowane: 24 maj 2015, 13:49 przez Anna Herbut - Giżyńska   [ zaktualizowane 24 maj 2015, 13:50 ]

W miesiącu styczniu w  Dzienniku Ustaw zamieszczone zostały dwie ustawy nowelizujące tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to:

·         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz.87 z dnia 17.01.2015 r.) oraz

·         ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122 z dnia 22.01.2015r.).

 Dla mieszkańców gmin najważniejszymi zmianami ich dotyczącymi bezpośrednio są:

  •     Zmiana dotycząca określenia maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne. Nowa  stawka  uzależniona   jest od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem  (publikowana corocznie  w Monitorze Polskim).
  •     Wprowadza się nowe kryteria opłaty za odbiór odpadów które nie są zbierane selektywnie. Nowa stawka maksymalna równa będzie dwu-krotności opłaty podstawowej za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustala się także  kryteria umożliwiające tzw. zwolnienia podmiotowe.
  •    Kolejna zmiana dotyczy wyłączenia z  obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany stawek opłat. Dzięki temu zmiany stawek opłat nie będą powodowały dodatkowej wizyty w urzędzie w celu korekty deklaracji  (wystarczy, że uiszcza się opłatę w wysokości wskazanej w nowym zawiadomieniu).


Lesław Giżyński 
Comments