Szkoła‎ > ‎Projekty Unijne‎ > ‎

Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - III

opublikowane: 20 sie 2013, 11:26 przez Mariusz Szymański
REALIZACJA KOLEJNEGO PROJEKTU ROZPOCZĘTA  
Od października 2011 r. Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, którego organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński wraz z Partnerami,
realizują nowy projekt edukacyjny
 

„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - III”

wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerami Projektu są Gmina Unisław i Teresa Synik.
Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności i podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w zakresie rozszerzenia i modernizacji oferty edukacyjnej dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu chełmińskiego w latach 2011/2012.
 
Wsparcie przyznawane jest w formie umożliwienia uczestnikom udziału w poszczególnych typach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a mianowicie:
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 
Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych,
 Zajęcia praktyczne,
 Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 
 Współpracę szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, 
 Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 Organizację wycieczek zawodoznawczych i edukacyjnych,
 Zajęcia w ramach programu promującego godzenie życia zawodowego z rodzinnym.
Okres realizacji Projektu - od 1października 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.
Wartość Projektu - 467 281,00 PLN ( z czego dofinansowanie wynosi 397 188,85 PLN).
Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Szczegółowym określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach Projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim-III", przyjętym Uchwałą Nr 80/11 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 7 grudnia 2011 r.

Informacji o Projekcie udzielają:
- kierownik projektu – pani Joanna Tołyż (tel. 056 677 24 45)
- szkolny koordynator projektu – pani Kinga Wiśniewska
Comments