Szkoła‎ > ‎Projekty Unijne‎ > ‎

Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II

opublikowane: 20 sie 2013, 11:07 przez Mariusz Szymański

„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”

Poprawa efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez rozszerzenie i modernizację oferty edukacyjnej dla uczniów i uczennic szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu chełmińskiego w latach 2010/2011, to podstawowe cele, dla którego realizowany jest projekt.

Okres realizacji Projektu - od 2 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r.
Wartość Projektu - 455 979,30 PLN ( z czego dofinansowanie wynosi 387 582,40 PLN).
Projekt jest realizowany przez Powiat Chełmiński w partnerstwie z Gminą Unisław

W ramach projektu dostępne są następujące formy wsparcia:
dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i edukacyjne,
dodatkowe zajęcia w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych,
zajęcia praktyczne,
warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
współpraca z pracodawcami i/lub instytucjami rynku pracy,
doradztwo edukacyjno-zawodowe
wycieczki edukacyjne,
program promujący godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Więcej informacji nt projektu można znaleźć na stronach Powiatu Chełmińskiego: kliknij na odnoścnik

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki
Comments