Szkoła‎ > ‎

Projekty Unijne

RUSZA REKRUTACJA NR 2 do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Szczegóły w  załączniku
OGŁOSZENIE

RUSZA REKRUTACJA

do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół nr w Chełmnie rozpoczyna rekrutację uczniów:

tabelka
  1. Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu: biblioteka szkolna.

  2. Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu: 22.04.2021 – 10.06.2021.

  3. Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w stażach i praktykach zawodowych w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 21 kwietnia 2021 r. Uchwałą Nr 197/2021 dostępnym w bibliotece szkolnej, sekretariacie szkoły.

  4. Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Kinga Jakubowska.
nagłowek
zawodowcy

POWIATOWI ZAWODOWCY!

Od stycznia 2020 r. realizowana jest druga edycja projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II".

Uczestnicy, którzy skorzystają ze wsparcia w ramach projektu:

- uzyskają dodatkowe kwalifikacje lub kompetencje zawodowe

- nabędą dodatkowe kompetencje kluczowe

- podniosą swoje umiejętności praktyczne, zwiększające ich szanse na rynku pracy.

Natomiast szkoły objęte projektem: Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zostały doposażone w sprzęt zakupiony przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane wskaźniki realizacji projektu/Planowane efekty:

- 171 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni swoje umiejętności praktyczne

- 180 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne

- 2 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje

- 337 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni swoje kompetencje zawodowe

- 3 szkoły kształcenia zawodowego zostały doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.09.2022 r.

Wartość projektu: 2 327 377,10 zł

Dofinansowanie: 2 094 639,39 zł
RUSZA REKRUTACJA NR 1 do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Szczegóły w  załączniku


plakat

Informacja o projekcie "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II"

Powiat Chełmiński pozyskał ponad 2 mln środków zewnętrznych na realizację projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II".
Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczęła się realizacja w/w projektu. W Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie zadania projektowe będą realizowana od września 2020 r. Łącznie ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli.

W zadaniach projektowych zaplanowano:
- zakup obudowy dydaktycznej na ponad 98 000 zł,
- objęcie 440 uczniów kursami nadającymi dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse na rynku pracy m.in.: prawo jazdy kat. B, spawanie metodą TIG i MAG, na wózki jezdniowe, z obsługi
i eksploatacji kombajnów zbożowych, baristyczny, z obsługi suwnic sterowanych, na samobieżne podesty ruchome, na ponad 530 000 zł,
- objęcie 213 uczniów wysokiej jakości stażami i praktykami zawodowymi zorganizowanymi
u pracodawców, którym zostanie wypłacone stypendium w wysokości 1 750 zł,
- zorganizowanie 30 atrakcyjnych wizyt studyjnych m.in.: na lotnisko Chopina w Warszawie oraz do firmy logistycznej DACHSER, do portów morskich i firm z branży TSL w Trójmieście, na targi PGA w Poznaniu, z gastronomii w zakresie kuchni bankietowej, molekularnej, finger food,
- szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
- realizację ponad 2000 godzin dodatkowych warsztatów przygotowujących do egzaminu zawodowego, ponad 1000 godzin dodatkowych zajęć praktycznych, oraz ponad 2500 godzin dodatkowych zajęć przygotowujących do matury.
Pierwsza rekrutacja do projektu została przeprowadzona w styczniu/lutym 2020 r., kolejny nabór uczestników do projektu rozpocznie się we wrześniu 2020 r.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.07.2022 r.
Wartość projektu: 2 327 377,10 zł
Dofinansowanie: 2 094 639,39 zł

OGŁOSZENIE

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie    rozpoczyna rekrutację nr 2:Lp.

Typ zajęć

Liczba przewidywanych miejsc
w danym typie zajęć

Razem


Określenie klasy                        

z jakiej uczniowie mogą ubiegać się o udział              

w danym typie zajęć

dziewczęta 

chłopcy

1.Dodatkowe zajęcia na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów osiągających niezadawalające wyniki w nauce

1.

Zajęcia z języka angielskiego

4

4

8

Technikum

2.

Zajęcia z języka niemieckiego

9

8

17

Technikum

3.

Zajęcia z matematyki

15

11

26

Technikum

4.

Zajęcia z umiejętności na rynku pracy

3

2

5

Technikum

5.

Zajęcia z biologii

5

0

5

Technikum

2.Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

1.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

2

4

6

Technikum

2.

Zajęcia z socjoterapii

1

5

6

Technikum

3.

Zajęcia z socjoterapii z elementami kultury fizycznej

1

5

6

Technikum

4.

Zajęcia z języka polskiego

13

17

30


Technikum

3.Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego

1.

Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego

3

2

5

Technikum

4.Dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentalnej w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki

1.

Zajęcia z biologii eksperymentalnej

5

0

5

Technikum


  1. Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji;

  2. Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 2.09.2019 – 4.09.2019;

  3. Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 11.09.2018 r. uchwałą nr 332/2018 dostępnym w Bibliotece – Szkolnym Centrum Informacji;

  4. Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Kinga Jakubowska.

OGŁOSZENIE

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie    rozpoczyna rekrutację uczniów:

Lp.
Typ zajęć
Liczba przewidywanych miejsc w danym typie zajęć
Razem
Określenie klasy
z jakiej uczniowie mogą ubiegać się o udział
w danym typie zajęć
dziewczętachłopcy
1.Dodatkowe zajęcia na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów osiągających niezadawalające wyniki w nauce
1.Zajęcia z języka angielskiego8513Technikum
2.Zajęcia z języka niemieckiego111223Technikum
3.Zajęcia z matematyki5845103Technikum
4.Zajęcia z umiejętności na rynku pracy14620Technikum
5.Wyjazd do Inkubatora przedsiębiorczości14620Technikum
6.Zajęcia z biologii505Technikum
2.Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
1.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne246Technikum
2.Zajęcia z socjoterapii156Technikum
3.Zajęcia z socjoterapii z elementami kultury fizycznej156Technikum
4.Zajęcia z języka polskiego314475Technikum
3.Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego
1.Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego6410Technikum
4.Dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentalnej w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki
1.Zajęcia z biologii eksperymentalnej505Technikum

1) Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Biblioteka – Szkolne centrum Informacji;

2) Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 12.09.2018 – 18.09.2018;

3) Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału    w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 11.09.2018 r. uchwałą nr 332/2018 dostępnym w Bibliotece – Szkolnym Centrum Informacji;

4) Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Kinga Jakubowska.

 


 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki

12.000 zł dla #zs2chełmno na zakup nowości wydawniczych.

opublikowane: 20 cze 2018, 11:07 przez Mariusz Andrzej Szymański

W dokumencie:

    "Informacja dotycząca dotacji celowej  otrzymanej przez powiat chełmiński" czytamy:

"W dniu 15.05.2018r Powiat Chełmiński zawarł z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w imieniu którego działał Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy umowę o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w roku 2018. ... "

i dalej, że Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie otrzymało dotację w wysokości 12.000 zł.

Pełną treść ww. dokumentu można znaleźć w załączonym niżej dokumencie.

Ruszyła rekrutacja do projektu "Dobry zawód - pewna praca"

opublikowane: 6 gru 2014, 06:07 przez Agnieszka Grzymska   [ zaktualizowane 6 gru 2014, 06:12 ]

Uczniów technikum, chętnych do wzięcia udziału w letnich praktykach i stażach, 
zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi zamieszczonymi poniżej.


Rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – V”

opublikowane: 7 wrz 2014, 12:31 przez Mariusz Szymański   [ zaktualizowane 7 wrz 2014, 12:32 ]

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie ogłasza rekrutację uczestników projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – V”. Nabór wniosków trwać będzie do 15.09.2014 r. Szczegóły w dokumentach zamieszczonych poniżej:

„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV” w faktach i liczbach

opublikowane: 2 kwi 2014, 04:37 przez Mariusz Szymański

W miesiącu kwietniu niektórzy uczestnicy zajęć projektowych spotkają się na ostatnich zajęciach. Realizacja projektu zostanie zakończona w czerwcu. Zbliżając się do końca naszego przedsięwzięcia – pora podać garść informacji.

Oto projekt „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV”  w faktach i liczbach:

- ilość uczniów objętych projektem: 385

- ilość realizatorów zajęć: 22

- ilość typów zajęć: 23

- ilość godzin: 881godz. zajęć oraz 960 godz. praktyki zawodowej

- kwota wsparcia dla ZS nr 2: 221 921,53 PLN

- rodzaje zadań projektowych:

- przeprowadzenie dodatkowych zajęć dyd. - wyrównawczych z: pracowni ekonomiczno-informatycznej, analizy ekonomicznej, matematyki, towaroznawstwa,
j. angielskiego

- przeprowadzenie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z:

j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, biologii, przedsiębiorczości

- przeprowadzenie zajęć specjalistycznych: warsztaty dla TM, warsztaty dla TH, warsztaty dla TL, warsztaty dla TI, zajęcia dla uczniów w zawodzie sprzedawca
i technik handlowiec

- przeprowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

- przeprowadzenie praktyki zawodowej dla kl TE, TM

- przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego

- przeprowadzenie wykładu „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w zatrudnieniu oraz godzenie życia zawodowego rodzinnym”


W ramach realizacji projektu możliwe było doposażenie szkolnych pracowni zawodowych i gabinetów przedmiotowych, oto przykłady:

- materiały do zajęć z zakresu opieki pedagogiczno – psychologicznej (np. laptop, drukarka, radiomagnetofon, gry edukacyjne, podręczniki, materiały piśmiennicze do zajęć)

- zestawy multimedialne do pracowni: j. polskiego i wok, j. angielskiego, j. niemieckiego

- materiały edukacyjne do zajęć z języków (np. słowniki, podręczniki, ćwiczenia, repetytoria, testy, oprogramowania)

- materiały edukacyjne do zajęć z biologii (np. podręczniki, filmy DVD, zestawy do resuscytacji)

- materiały do zajęć z matematyki (np. plansze, bryły, kalkulatory, domina matematyczne, krążki z ułamkami)

- materiały do zajęć z doradcą zawodowym (np. filmy edukacyjne, ABC przedsiębiorczości)

- doposażenie pracowni sprzedaży celem przygotowania stanowisk egzaminacyjnych (np. regały, lady sprzedażowe, wózki transportowe, kasetki do banknotów i monet, metkownice, maszynki do krojenia, mierniki temperatury, telefax, niszczarka, trymer, drukarka)

- doposażenie pracowni logistycznej (np. podręczniki, poradniki, druki dokumentów, oprogramowanie)

- doposażenie pracowni dla TI (np. podręczniki, narzędzia, zestaw serwisowy, wkrętaki, szczypce, rękawiczki)

- doposażenie pracowni dla TM (np. ciecze obróbcze, gwintowniki, wiertarka, migomat, pilniki, lutownice, młotki, pogłębiacze, uchwyty, nitownice, kalkulatory, przyborniki kreślarskie, przymiary, szczelinomierze).Ogłoszenie o rekrutacji do Projektu "Dobry zawód - pewna praca"

opublikowane: 26 lis 2013, 12:30 przez Mariusz Szymański   [ zaktualizowane 26 lis 2013, 12:39 ]

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Dobry zawód – pewna praca”
wdrażanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
Zespól Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie rozpoczyna rekrutację uczniów.
Szczegóły w:

Projekt Dobry zawód - pewna praca


Półmetek realizacji projektu: „Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim”

opublikowane: 23 sie 2013, 07:37 przez Mariusz Szymański   [ zaktualizowane 28 sie 2013, 03:07 ]PÓŁMETEK REALIZACJI PROJEKTU
Powiat Chełmiński wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chełmnie jest w połowie realizacji projektu
„Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim”
wdrażanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach oferty doskonalenia dla nauczycieli, udało się zrealizować następujące szkolenia:

1. „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:Gimnazjum w Papowie Biskupim; Szkoła Podstawowa w Kolnie; Szkoła Podstawowa w Stolnie; Szkoła Podstawowa w Starogrodzie; Szkoła Podstawowa w Wabczu; Szkoła Podstawowa w Robakowie; Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie; Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie i Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.

2. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki: Przedszkole w Lisewie oraz Niepubliczne Przedszkole Brzdąc w Chełmnie.

3. „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:Szkoła Podstawowa w Lisewie; Gimnazjum w Lisewie; Szkoła Podstawowa w Małym Czystym; Gimnazjum w Robakowie i Gimnazjum nr 1 w Chełmnie.

4. „Postawy uczniowskie-jak je kształtować?” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:
Szkoła Podstawowa w Krusinie; Gimnazjum w Stolnie; Gimnazjum w Kijewie Królewskim; Szkoła Podstawowa w Trzebczyku; Szkoła Podstawowa w Zegartowicach oraz Technikum przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.

5. „Rodzice są partnerami szkoły” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:Gimnazjum w Podwiesku; I Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chełmnie.

6. „Wspieranie pracy wychowawców klas –bezpieczna szkoła” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:
Szkoła Podstawowa w Unisławiu i Gimnazjum nr 2 w Chełmnie.

7. „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:Gimnazjum w Unisławiu

8. „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:Szkoła Podstawowa w Brzozowie

9. „Nauczyciel 45+” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:
Technikum przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie

W ramach projektu zostało przeszkolonych ponad 300 nauczycieli z 30 szkół/przedszkoli z terenu powiatu chełmińskiego.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia funkcjonują 4 sieci współpracy i samokształcenia, pozwalające na wymianę doświadczeń pomiędzy dyrektorami i nauczycielami wszystkich szkół i dwóch przedszkoli z powiatu chełmińskiego.


Już w przyszłym roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń. Więcej informacji na ten temat już niedługo na stronie!!!!!!!
Okres realizacji Projektu - od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.
Wartość Projektu - 769 702,00 PLN (dofinansowanie wynosi 100% z
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa)

Wycieczka na targi PGA

opublikowane: 20 sie 2013, 11:39 przez Mariusz Szymański

Uczniowie klas II,III i IV technikum informatycznego uczestniczyli w Targach Poznań Game Arena w dniach 27-28 października 2012r. Wycieczka została zorganizowana w ramach realizacji projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III”. W targach uczestniczyły czołowe firmy producentów sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego i rozrywkowego. Uczniowie mogli rywalizować w różnego rodzaju turniejach np. na składanie komputera, rozgrywek gier komputerowych. Na stanowiskach przedstawiane były najnowsze modele podzespołów komputerowych. Prezentowano ekstremalne sposoby chłodzenia procesorów przy pomocy ciekłego azotu. Prezentowano również możliwości kina 3D i 4D prezentując filmy
Bitwa pod Grunwaldem 3D i Histora Polski stworzone przez Tomasza Bagińskiego, ktrego premiera dobyła się na targach Expo w Szanghaju.
Na targach odbywał się również „Zjazd Twórców Gier” zorganizowany przez Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej. Prezentowano tam szereg wykładów i dyskusji z dziedziny programowania. Wykłady prowadzone były przez twórców oprogramowania z takich firm jak: Rovio - firmę produkującą popularną grę „Angry Birds”, Zynga – firmę tworzącą gry flashowe, czy polską firmę Techland. Do ciekawszych wykładów można zaliczyć „Grywalizacja, czyli gry w prawdziwym świecie” prowadzonego przez dr hab. inż. Mikołaja Morzy z Politechniki Poznańskiej. Na zjeździe odbyła się polska premiera filmu dokumentalnego „Indie Game the movie” który opisywał procesy powstawania gier niskobudżetowych. Film opowiadał perypetie twórców takich gier jak: „Super Meat Boy”, „Fez” i „Braind”.
W czasie trwania targów PGA równocześnie odbywały się targi: TourSalon, Hobby, AquaZoo z których uczniowie również skorzystali. Zdjęcia z Targów można zobaczyć w Szkolnej Galerii.

Wycieczka IITL

opublikowane: 20 sie 2013, 11:36 przez Mariusz Szymański

W dniu  08.06.2012 uczniowie II klasy technikum logistycznego naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce, która miała na celu zapoznać ich z funkcjonowaniem terminali kontenerowych, organizacją obsługi portów morskich, zapoznanie z działalnością logistyczną, strategią transportową spedycyjną i logistyczną.

LOGISTYCY NA WYCIECZCE ZAWODOWEJ

opublikowane: 20 sie 2013, 11:35 przez Mariusz Szymański

sortownia
Wycieczka zawodoznawcza pod hasłem: LOGISTYKA W PRAKTYCE odbyła się 5 czerwca 2012r. do Międzygminnego Składowiska Odpadów w Osnowie. Uczniowie klasy III TL obserwowali m.in. pracę  nowoczesnej linii segregacyjnej. Analizując teoretycznie problemy związane z systemem zagospodarowania odpadów w Polsce, mieli tutaj okazję, by zaobserwować praktyczne rozwiązania. Podjęte tematy to m.in.: recykling, odzysk, ekologistyka, segregacja i selekcja. Cenne zawodowe doświadczenia praktyczne z całą pewnością wspomagają kształcenie zawodowe, dlatego dziękujemy przedstawicielom instytucji za możliwość zwiedzania zakładu przez młodzież szkolną. Organizatorem wycieczki była Anna Herbut- Giżyńska.

Praktyki w jednostce wojskowej IIITL

opublikowane: 20 sie 2013, 11:32 przez Mariusz Szymański

praktyka
W marcu 2012 roku uczniowie III klasy technikum logistycznego naszej szkoły odbyli praktykę zawodową w Jednostce Wojskowej nr 3136 w Chełmnie w ramach projektu    „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III”.
Uczestnictwo w zajęciach praktycznych pozwoliło uczniom zapoznać się z pracą poszczególnych działów funkcjonujących w zakładzie takich jak: kompania dowodzenia, kompania logistyczna, kompania pontonowa, kompania budowy podpór mostów, kompania drogowo-mostowa, kancelaria tajna i jawna, sekcja wykonawstwa robót, park sprzętu jednostki wojskowej. Dodatkowo omówione zostały zagadnienia w temacie: organizacja przedsiębiorstwa logistycznego, kierowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym, systemy rozliczeń, działalność logistyczna, usługi logistyczne, przygotowywanie harmonogramów, opracowywanie planu zadań logistycznych, przebieg procesu logistycznego, zasady opracowania dokumentów logistycznych, efektywność funkcjonowania firmy.

1-10 of 20