Szkoła‎ > ‎

Profile szkoły


PROFILE KSZTAŁCENIA

I TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE:

 1. technik organizacji reklamy 4-letnie

  Twoja kariera zawodowa:

  Jako technik organizacji reklamy możesz być zatrudniony w: agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach, domach handlowych. Jako absolwent  będziesz umiał m.in.: organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamy, obsługiwać programy graficzne: Ilustrator, Photoshop, Corel Draw, organizować promocje sprzedaży towarów i usług reklamowych. Możesz kontynuować naukę na  studiach wyższych, o tym samym lub pokrewnym profilu

  Dodatkowe korzyści dla Ciebie:
  • bezpłatne warsztaty  plenerowe ( np. sesje fotograficzne i filmowe)
  • projekty  unijne (np. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego)
  • zajęcia pozalekcyjne dostosowane do Twoich potrzeb i zainteresowań   


 2. technik logistyk 4-letnie

  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • planowania i organizowania zaopatrzenia materiałowego w procesach produkcji i dystrybucji towarów
  • organizowania przewozów osób w komunikacji publicznej
  • posługiwania się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt
  • planowania i organizowania prac magazynu
  • organizowania i realizowania usług recyklingowych
  • dobierania opakowania i przygotowywania towaru do dystrybucji
  • korzystania ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
  • opracowywania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, międzmiastowej i regionalnej
  • podejmowania racjonalnych przedsięwzięć


 3. technik informatyk 4-letnie

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • posługiwania się systemami operacyjnymi,
  • obsługi oprogramowania użytkowego,
  • konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
  • obsługi urządzeń peryferyjnych,
  • pracy w sieciach komputerowych,
  • projektowania baz danych i ich oprogramowania,
  • znajomości programowania, 
  • posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
  • organizowania działalność własnej, małej firmy.

4.    technik ekonomista 4-letnie

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • przedsiębiorczości, która przygotowuje do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy oraz prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej
  • poznasz zasady organizacji pracy przedsiębiorstwa
  • zdobędziesz umiejętność sprawnej obsługi komputera oraz poznasz programy ułatwiające funkcjonowanie i prowadzenie firmy
  • poznasz zasady trudnej sztuki księgowania

5.    technik handlowiec 4-letnie

W tej szkole nauczysz się:
  • rozpoznawania potrzeb konsumentów, towaroznawstwa, komunikacji interpersonalnej, technik informatycznych
  • przedsiębiorczości, która przygotowuje do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy oraz prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej
  • poznasz zasady organizacji pracy w punktach sprzedaży, techniki prowadzenia rachunkowości, zastosowania prawa handlowego oraz reguł współpracy z kontrahentami

6.    technik mechanik 4-letnie

W tej szkole nauczysz się:
  • pracy w firmie lub samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
  • cyfrowej obróbki zapisu technicznego
  • znajomości technologii wytwarzania, budowy maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich przeznaczenia
  • nowoczesnych systemów automatyki stosowanych w środkach produkacji
  • samodzielnego wykonywania operacji obróbki ręcznej i mechanicznej

II BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

a)    Sprzedawca (3-letnia)

Decydując się na wybór tego zawodu zostaniesz wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • doradztwa i sprzedaży różnych towarów
 • samodzielnego prowadzenia dokumentacji sklepowej
 • obsługi nowoczesnych urządzeń (komputer, kasa fiskalna, waga elektroniczna itp.)
 • zasad funkcjonowania gospodarki
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w placówkach handlowych na podstawie umowy o pracę.

b)    Klasy wielozawodowe (3-letnia)

Wybierając ten kierunek kształcenia uzyskasz:
 • solidne teoretyczne i praktyczne podstawy zawodu
 • wiedzę nt. zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
 • przygotowanie do uczestnictwa w życiu gospodarczym
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego
W klasach tych kształcą się uczniowie w różnych zawodach (np.: stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik, itp.).
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawców na podstawie umowy o pracę.
Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane w formie kursów.
Podstrony (1): Innowacje pedagogiczne
Comments