Szkoła‎ > ‎Osiągnięcia‎ > ‎

Edukacyjna Wartość Dodana

ZS2 jako SZKOŁA SUKCESU


 1. Co to takiego?
  EWD
  , czyli Edukacyjna Wartość Dodana to wskaźnik pokazujący jakość pracy danej szkoły. Umożliwia ona pokazanie pracy szkoły w szerszym zakresie niż sygnalizuje to wynik końcowy z egzaminu maturalnego. Trzyletnie wskaźniki EWD i trzyletnie wyniki egzaminów charakteryzują szkoły ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania w danej placówce.
  ewg
  Brane są tu pod uwagę prognozowane wyniki (na podstawie egzaminu po szkole gimnazjalnej) wszystkich uczniów danej szkoły i faktyczne wyniki młodzieży uzyskane na egzaminie maturalnym. 
  Dla rodzica i ucznia duże znaczenie powinna mieć informacja, czy dana szkoła przyczynia się do postępu i rozwoju ucznia w trakcie nauki w danej placówce. EWD pozwala w sposób poprawny statystycznie wykazać wkład szkoły w ten postęp.
  Elipsy ilustrują pozycję danej szkoły na tle rozkładu wszystkich szkół w Polsce. Wykres dzieli się na cztery części nazwane jako
  • SZKOŁA NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI – szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.
  • SZKOŁA WYMAGAJĄCA POMOCY - szkoła o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. W tej ćwiartce znajdą się szkoły, do których przyszli słabsi pod względem wyników egzaminu uczniowie i w ciągu trzech lat w technikum nie uczynili postępu na miarę swoich możliwości.
  • SZKOŁA WSPIERAJĄCA – szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. W tej ćwiartce znajdą się technika, do których najczęściej przyszli słabsi pod względem wyników na egzaminie uczniowie, a intensywna praca zaowocowała znaczną efektywnością nauczania.
  • SZKOŁA SUKCESU – szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.
  • SZKOŁY NEUTRALNE (elipsa w centrum układu współrzędnych) – szkoły, w których notuje się zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych jak i przeciętną efektywność.

   Pełne informacje na temat EWD dla innych roczników znajdują się na stronie: 
   www.ewd.edu.pl

 2. WYNIKI NASZEJ SZKOŁY
  Wyniki EWD wskazują, że statystyczny uczeń naszej szkoły uzyskuje wyniki egzaminu maturalnego wyższe niż by to wynikało z jego rezultatów na egzaminie gimnazjalnym. I tak
  • o 5 do 9 procent wynik wyższy z przedmiotów humanistycznych i języka polskiego
  • o 8 do 13 procent wynik wyższy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Wskaźniki dla naszej szkoły mieszczą się w pierwszej ćwiartce wykresu EWD co świadczy o tym że Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie jest SZKOŁĄ SUKCESU. 
        Pełne Informacje o wynikach naszej szkoły pod adresem: 

Porównane dane z lat 2015-2017 z przedmiotów j. polski , matematyka
polski


tabelka polski
matematyka
tabelka matematyka


Comments