Szkoła‎ > ‎

Kształcenie zawodowe

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Twój zawód dzisiaj


Możliwości dalszego kształcenia dla Ciebie

technik ekonomista

331403

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. I A.36. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65.

technik handlowiec

522305

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. i A.22. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21.

technik informatyk  

351203

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12., E.13. i E.14. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15.  i E.16.

sprzedawca

522301

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

kucharz

512001

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

cukiernik

751201

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji T.4. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. uzyskaniu wykształcenia średniego.

elektromechanik pojazdów samochodowych

741203

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.12. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.18. i M.42. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

elektryk

741103

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji E.7.i E.8. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.24. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

fryzjer

514101

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

mechanik pojazdów samochodowych

723103

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. i M.42. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych

712616

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji B.8. i B.9, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.27 oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

murarz-tynkarz

711204

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. i B.30. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

piekarz

751204

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji T.3. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

ślusarz

722204

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji M.20. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

stolarz

752205

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

wędliniarz

751107

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz po potwierdzeniu kwalifikacji T.5. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.


Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.ogłoszenie

OGŁOSZENIE

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie    rozpoczyna rekrutację uczniów:

            (nazwa szkoły)

Lp.

Staże zawodowe/

praktyki zawodowe

dziewczęta

chłopcy

Razem

Zadanie 1. Organizacja i przeprowadzenie staży zawodowych u pracodawców.

1.

staż zawodowy dla technika logistyka

11

7

18

2.

staż zawodowy dla technika ekonomisty

10

2

12

3.

staż zawodowy dla technika informatyka

0

17

17

4.

staż zawodowy dla technika organizacji reklamy

11

1

12

1) Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Sekretariat szkoły.

2) Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 22 – 30.06.2017.

3) Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 21.06.2017 r. uchwałą nr 224/2017 dostępnym w bibliotece szkolnej.

4) Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Kinga Wiśniewska


OGŁOSZENIE

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe

w powiecie chełmińskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie    rozpoczyna rekrutację uczniów:

            (nazwa szkoły)

Lp.

Typ zajęć

Liczba przewidywanych miejsc

w danym typie zajęć

Razem

Określenie klasy                        

z jakiej uczniowie mogą ubiegać się o udział              

w danym typie zajęć

dziewczęta

chłopcy

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku

1.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG dla uczniów Zespołu Szkół nr2 w Chełmnie

0

20

20

ZS nr 2

2.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  TIG dla uczniów Zespołu Szkół nr2 w Chełmnie

0

20

20

ZS nr 2

3.

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym i  wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem propan-butan dla uczniów Zespołu szkół nr 2 w Chełmnie

4

32

36

ZS nr 2

4.

Kurs nauki jazdy kategorii B

16

16

32

ZS nr 2

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

1.

Zajęcia dla TL przygotowanie do kwalifikacji A.31

6

4

10

Klasy TL

2.

Zajęcia dla TL przygotowanie do kwalifikacji A.32

6

4

10

Klasy TL

3.

Zajęcia dla TH i sprzedawcy przygotowanie do kwalifikacji A.18

5

0

5

Klasy TH i sprzedawcy

4.

Zajęcia dla TI przygotowanie do kwalifikacji E. 12

0

10

10

Klasy TI

5.

Zajęcia dla TI przygotowanie do kwalifikacji E. 13

0

10

10

Klasy TI

6.

Zajęcia dla TL przygotowanie do kwalifikacji A.30

3

2

5

Klasy TL

7.

Zajęcia dla TE przygotowanie do egzaminu

4

1

5

Klasy TE

8.

Zajęcia dla TL przygotowanie do kwalifikacji A.31

12

12

24

Klasy TL

9.

Zajęcia specjalistyczne dla TH i TOR (origami, decoupage i florystyka)

8

0

8

Klasy TH i TOR

10.

zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej i z zakresu bhp

3

3

6

ZS nr 2

11.

Szyj z pasją - akademia szycia (zajęcia specjalistyczne nauki kroju i szycia)

10

0

10

ZS nr 2

12.

Warsztaty medialno - reklamowe dla TOR i TI

3

2

5

Klasy TOR i TI

13.

Działania logistyczne w służbach mundurowych - warsztaty dla TL

18

12

30

Klasy TL

14.

Projektowanie produktów reklamowych - warsztaty dla TOR i TI

4

3

7

Klasy TOR i TI

Wizyty studyjne i edukacyjne w jednostkach prowadzących kształcenie zawodowe u pracodawców

1.

Wyjazd studyjny do Warszawy dla TE i TH do instytucji finansowych i/lub prawodawczych: NBP, Mennica Polska, GPW

17

3

20

Klasy TE i TH

2.

Wyjazd studyjny do Gdańska dla TOR do agencji  reklamowych zgodnie z podstawą programową dla technika organizacji reklamy

16

5

21

Klasy TOR

3.

Wyjazd studyjny dla TL do Trójmiasta - realizacja podstawy programowej dla TL

10

10

20

Klasy TL

4.

Wyjazd studyjny dla TL do WSL

i centrum logistycznego w Poznaniu

13

7

20

Klasy TL

1) Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu: biblioteka szkolna, szkolny koordynator, nauczyciele realizatorzy.

2) Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu: 13.09.2017 – 18.09.2017.

3) Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe

w powiecie chełmińskim” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 13.09.2017 r. uchwałą nr 247/2017 dostępnym w bibliotece szkolnej.

4) Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Kinga Wiśniewska.


OGŁOSZENIE

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie    rozpoczyna rekrutację uczniów:

            (nazwa szkoły)

Lp.

Staże zawodowe/

praktyki zawodowe

dziewczęta

chłopcy

Razem

Zadanie 1. Organizacja i przeprowadzenie staży zawodowych u pracodawców.

1.

staż zawodowy dla technika logistyka

13

8

21

2.

staż zawodowy dla technika ekonomisty

12

0

12

3.

staż zawodowy dla technika handlowca

3

0

3

4.

staż zawodowy dla technika informatyka

0

16

16

5.

staż zawodowy dla technika organizacji reklamy

12

0

12

1) Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Sekretariat szkoły.

2) Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 11 – 22.06.2018 r.

3) Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału                  w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 21.06.2017 r. uchwałą nr 224/2017 dostępnym w bibliotece szkolnej.

4) Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Kinga JakubowskaComments