Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Zmiana sposobu wypełniania deklaracji maturalnych!!!

opublikowane: 25 wrz 2015, 00:15 przez Nieznany użytkownik
Maturzyści!
W związku z trudnościami technicznymi autor aplikacji informuje, że uległy zmianie zasady wypełniania deklaracji maturalnych.
Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją.

Jak wypełnić deklaracje maturzysty w roku szkolnym 2015/2016?

Z powodów technicznych musieliśmy dokonać zmiany sposobu wypełniania deklaracji maturalnych. Dokumenty zgodne ze zaktualizowanymi przepisami prawa oświatowego będą dostępne:

W dniu 25.09 do godziny 12.00:

 1. Deklaracja_1a_N - dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz (2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
 2. Deklaracja_1b_N - dla: (1)absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W dniu 28.09 do godziny 12.00:

 1. Deklaracja_1c_N - dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)
 2. Deklaracja_1d_S - dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.
 3. Deklaracja_1e_S- dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Poniżej informujemy, jak prawidłowo wypełnić i przekazać do wychowawcy klasy deklarację maturalną.

W celu wypełnienia deklaracji uczniowie powinni wykonać następujące czynności:

 1. Pobrać PDFy DEKLARACJA MATURZYSTY, opublikowane pod adresem: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje
 2. Wypełnić DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać na nośniku przenośnym ( pendrive).
 3. Wydrukować wypełnioną deklarację i podpisać ją.
 4. U wychowawcy klasy złożyć deklarację:
  • w wersji papierowej - wydrukowaną i podpisaną;
  • w wersji elektronicznej - zapisaną na nośniku przenośnym.

Comments