Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

opublikowane: 14 maj 2021, 03:28 przez Agnieszka Grzymska


Organizacja zajęć w szkole

 

Ogólne zasady:

Dystans

-       minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja

-       przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena

-       częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-       w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie

-       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Comments