Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016

opublikowane: 6 lis 2016, 11:31 przez Agnieszka Grzymska   [ zaktualizowane 6 lis 2016, 11:38 ]


Już wkrótce w naszej szkole odbędą się wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego dlatego już teraz chcemy, byście zapoznali się z sylwetkami kandydatek i kandydatów. Oto Oni i ich koncepcje pracy:

 








1)                 KANDYDATKA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO MONIKA DZIĘCIOŁ IIIaTL

 

"Uważam, że najważniejszym zadaniem samorządu uczniowskiego jest tworzenie warunków rozwoju samorządności uczniów, poprzez podejmowanie samodzielnych działań na rzecz szkoły. Chciałabym, aby młodzież miała możliwość angażowania się w życie szkoły tak, aby sukcesywnie poprawiać panującą tu atmosferę. Zdecydowałam się na kandydowanie do SU, ponieważ czuję, że mam do tego odpowiednie predyspozycje. Jestem osobą komunikatywną, kreatywną i cieszę się, gdy mogę działać w interesie młodych osób i współpracować z nimi. Moim najważniejszym zadaniem w SU będzie realizacja powierzonych mi obowiązków, oraz organizacja czasu szkolnego tak, aby uczniowie nie kojarzyli tego miejsca tylko z nauką, lecz również z przyjemnościami i zabawą. Gdybym miała do wykorzystania 1000zł na działania SU, pragnęłabym zorganizować różnie wydarzenia kulturowe, przykładowo z ciekawymi osobami, aby oderwać nas od szarej rzeczywistości, a być może zainspirować uczniów do spełniania swoich zainteresowań i pasji."

 

2)                 KANDYDATKA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO WERONIKA MICHALCZYK IIITOR

"Co uważam za najważniejsze zadanie samorządu uczniowskiego? Według mnie najważniejszym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest działanie. Angażowanie się w sprawy szkoły i poniekąd wychodzenie poza szereg, sięganie po nowe horyzonty aby rozwijać potencjał jaki tkwi w społeczności uczniowskiej. Ale równie istotne jest po prostu dbanie o interesy Uczniów. Dlaczego zdecydowałam się na kandydowanie do prezydium samorządu uczniowskiego? Zdecydowałam się kandydować do prezydium Samorządu Uczniowskiego właśnie ze względu na to że lubię działać, udzielać się, brać udział w organizowaniu wydarzeń. Mam mnóstwo pomysłów, które razem z pozostałymi członkami SU będziemy mogli realizować, a dzięki temu w pozytywny sposób oddziaływać na otoczenie. Co będzie moim najważniejszym zadaniem w prezydium Samorządu Uczniowskiego? Moim najważniejszym zadaniem w prezydium Samorządu Uczniowskiego będzie słuchanie i działanie. Nie chcę by praca SU polegała na podejmowaniu decyzji i planowaniu działań jedynie w tej wąskiej grupie, ważne jest aby każdy kto chce mógł wyrażać swoją opinię i dzielić się z nami swoimi pomysłami. Gdybym miała do dyspozycji 1000 złotych, które mogłabym przeznaczyć na działalność Samorządu Uczniowskiego, to jakbym to wykorzystała? Myślę, że podzieliłabym tę sumę na dwie części. Jedną przeznaczyłabym na zorganizowanie dużego szkolnego wydarzenia, np. koncertu lub czegoś podobnego. Zaś drugą część tej kwoty wykorzystałabym na realizowanie bardziej przyziemnych potrzeb społeczności uczniowskiej. Są to odpowiedzi bardzo ogólne, bo przed podjęciem takich decyzji należałoby poznać aktualne potrzeby uczniów."

 

3)                 KANDYDATKA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KAROLINA DZIUBAK Klasa:Ib

"Co uważam za najważniejsze zadania Samorządu Uczniowskiego? Uważam, że najważniejszymi zadaniami Samorządu Uczniowskiego są: - budzenie poczucia wspólnoty, - wzbogacanie tradycji szkolnych, - zaspokajanie potrzeby ogółu uczniów, - organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska. Dlaczego zdecydowałam się na kandydowanie do prezydium Samorządu Uczniowskiego? Kandyduję do Samorządu Uczniowskiego, ponieważ uważam, że jestem odpowiedzialną osobą, która nadaje się do ubiegania do tego stanowiska. Mam doświadczenia w działalności na rzecz klasy oraz szkoły. Parę razy byłam w Samorządzie Klasowym oraz Szkolnym. Co będzie moim najważniejszym zadaniem w prezydium Samorządu Uczniowskiego? Moim najważniejszym zadaniem w prezydium Samorządu Uczniowskiego będzie dbanie o dobre imię i cześć szkoły oraz występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych. Gdybym miała do dyspozycji 1000 złotych, które mogłabym przeznaczyć na działalność Samorządu Uczniowskiego, to jakbym to wykorzystała? Gdybym miała do dyspozycji 1000 złotych, które mogłabym przeznaczyć na działalność Samorządu Uczniowskiego wykorzystałabym je na przykład na nagrody, rekwizyty potrzebne do występów lub wspomogła finansowo kółka tematyczne w naszej szkole."

 

4)                 KANDYDAT DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ŁUKASZ BUKOWSKI II TI

"Za najważniejsze zadnie Samorządu Uczniowskiego uważam przedstawianie władzom szkoły potrzeb uczniów, takich jak np. więcej ławek na boisku, żeby więcej osób mogło z nich korzystać na przerwie oraz pilnowanie aby prawa ucznia były należycie przestrzegane . W sytuacji, w której nie są one przestrzegane Samorząd Uczniowski powinien wyjaśnić sprawę. Sądzę też , że ważnym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest pomoc oraz samodzielna organizacja imprez szkolnych. Na kandydaturę do prezydium Samorządu Uczniowskiego zdecydowałem się ponieważ chcę sprawić, żeby nasza szkoła była lepszym miejscem oraz ponieważ myślę, że nadaję się na takie stanowisko, bo jestem osobą kontaktową, elokwentną oraz lubię pomagać ludziom. Umiem także szybko podejmować decyzje. Gdybym miał 1000 zł do dyspozycji to albo wydałbym je na zorganizowanie dużej imprezy plenerowej dla uczniów albo przeprowadziłbym konsultacje w szkole na co takie fundusze zdaniem uczniów, jak i nauczycieli są potrzebne. Moim najważniejszym zadaniem w prezydium Samorządu Uczniowskiego będzie uczynienie z naszej szkoły lepszego miejsca. Będę do tego dążył na wiele możliwych sposobów np. poprzez wprowadzenie ,,Dnia za darmo ", który polegałby na tym, że w dni po długiej przerwie od szkoły, takiej jak np. 3 dniowe lub dłuższe długie weekendy, święta lub choroba nie odbywałyby się kartkówki, sprawdziany i nie można by uczniów odpytywać. Poza tym uważam, że w szkole powinno się wprowadzić ,,Szczęśliwy numerek". Jeżeli zdobędę stanowisko w prezydium Samorząd Uczniowskiego będę dążył także do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy polegającym na tym, żeby profesorowie z ww. uczeni zapraszani byli na specjalne lekcje pokazowe w celu zainteresowania uczniów naszej szkoły przeprowadzanymi przez nich badaniami z dziedzin takich jak historia, mechatronika, informatyka, projektowanie gier komputerowych czy planszowych."

 

5)                 KANDYDATKA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KATARZYNA WIŚNIEWSKA kl.ITL

"Myślę, że najważniejszym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest godne reprezentowanie całej społeczności szkolnej oraz zachęcanie jej do współpracy w celu stworzenia zgodnego społeczeństwa. Ważna jest integracja uczniów i wspólne podejmowanie decyzji. Zdecydowałam się zgłosić swoją kandydaturę do Prezydium Samorządu Uczniowskiego, ponieważ lubię współpracować z innymi ludźmi, uwielbiam pomagać innym, rozwiązywać problemy oraz wykazywać się kreatywnością i różnego rodzaju pomysłami na umilenie wszystkim życia w ''szkolnej rzeczywistości''. Sądzę, że posiadam cechy takie jak: zorganizowanie i cierpliwość, w gimnazjum pełniłam funkcję pocztu sztandarowego. Moim najważniejszym zadaniem w pełnionej funkcji będzie dążenie do wyznaczonych celów. Obiecuję ambitnie przyłożyć się do zamierzonych przeze mnie działań z korzyścią dla każdej osoby w szkole. Gdybym miała do dyspozycji 1000zł, które mogłabym przeznaczyć na działalność Samorządu Uczniowskiego.. Hmm.. W gimnazjum rozwijałam swoje zainteresowania biorąc czynny udział w kole ratownictwa medycznego, więc na pewno chciałabym wspierać pasje innych uczniów poprzez przeznaczenie na nią pewnej kwoty. Gdybym miała taką możliwość, przekazałabym również część pieniędzy na schronisko dla zwierzaków, dlatego, że lubię nieść pomoc bezbronnym. Nie zapomniałabym także o uczniach i gronie pedagogicznym! Chętnie obdarowałabym każdego małym, słodkim upominkiem na urozmaicenie szkolnego dnia przepełnionego nauką i ciężką pracą. Pomimo, że dopiero wdrażam się w życie szkolne ZS2, bo jestem uczennicą pierwszej klasy, liczę na wsparcie i oddane głosy na moją osobę.

Comments