Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 –„AKTYWNA TABLICA”W ROKU 2020

opublikowane: 10 lut 2021, 07:09 przez Agnieszka Grzymska
WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA”W ROKU 2020
Powiat Chełmiński w dniu 25.11.2020r. zawarł z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim,w imieniu którego działał na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Umowę Dotacji Nr 33/2020 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. W 2020 roku Powiat Chełmiński otrzymał środki finansowe w wysokości 14.000,00z tytułu przedmiotowej umowy.
Termin wydatkowania dotacji i realizacji umowy: 25.11.2020 r. -31.12.2020 r.
Wartość kosztów realizacji zadania:17.500,00 zł, w tym:14.000,00 zł -dotacja z budżetu państwa, 80%wartości kosztów realizacji zadania,3.500,00 zł -wkład własny finansowy, 20% wartości kosztów realizacji zadania.
Przedmiot umowy:Udzielenie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wsparcia finansowego organowi prowadzącemu szkołę, ze środków budżetu państwa na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23.10.2020r. w sprawie szczegółowych warunków (...) w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” oraz uchwale Nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.
Cel, na który została przyznana dotacja:Zakup pomocy dydaktycznych wskazanych w §2ust. 3-7rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków (...) w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W ramach realizacji ww. umowy zostałyzakupione2 interaktywne monitory Promethean o przekątnej ekranu 75 cali dla Technikum w Chełmnie w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, które zostało objęte wsparciem finansowym, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2020 na zakup pomocy dydaktycznych.
Comments