Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

opublikowane: 3 mar 2021, 05:51 przez Agnieszka Grzymska

Stypendium UJ zostało stworzone w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego osób uzdolnionych, osiągających znaczące wyniki w nauce i/lub prowadzących badania naukowe, bądź też utalentowanych artystycznie, chcących rozpocząć studia na naszej uczelni.

Laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego oferujemy:


stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów;

możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu;

opiekę naukową nauczyciela akademickiego;

gwarancję miejsca w domu studenckim.Nabór wniosków w konkursie o Stypendium trwa do 15 marca 2021 roku. W tym czasie kandydat powinien wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz przesłać drogą mailową dokumenty i dodatkowe materiały prezentujące np. zainteresowania, działalność społeczną czy też podsumowanie badań naukowych kandydata.

Konkurs o przyznanie stypendium składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Kapituła Stypendium dokonuje selekcji zgłoszeń na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, podczas których mogą oni dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz pomysły, plany, zainteresowania czy projekty, które chcieliby zrealizować studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim.

O Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą ubiegać się: wybitni uczniowie lub absolwenci polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitni polscy lub zagraniczni studenci, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ). Warunkiem formalnym jest ukończenie nie dawniej niż trzy lata przed ogłoszeniem konkursu szkoły wydającej świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub pobieranie nauki w takiej szkole w momencie ogłoszenia konkursu.

O korzyściach płynących z naszego Stypendium najlepiej opowiadają sami Stypendyści: Ania i Szymon.

Na stronie stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj/materialy-informacyjne znajdą Państwo również materiały, które można wykorzystać na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych.

Szczegółowe informacje na stypendia.uj.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Stypendium UJ oraz z jego regulaminem, umieszczonymi na stronie stypendia.uj.edu.pl. W razie pytań, chętnie udzielimy na nie odpowiedzi – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem fundusze.stypendialne@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu (12) 663 26 88.Comments