Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Stypendium dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz o stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego

opublikowane: 27 maj 2021, 09:27 przez Agnieszka Grzymska

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XX/145/2021 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych studentom uczelni wyższej, informuje o możliwości ubiegania się o ww. stypendium.

Stypendium może być przyznane szczególnie uzdolnionym studentom szkół wyższych (do ukończenia 26 roku życia), mającym stałe zameldowanie na terenie powiatu chełmińskiego, posiadającym wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej lub sportowej, za poprzedni rok szkolny/akademicki. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia studenta na uczelni i poza nią, których miarą jest:

1) w przypadku stypendiów naukowych: średnia ocen z uczelni (brana pod uwagę do dwóch miejsc po przecinku) i ponadprzeciętne wyniki uzyskiwane przez studenta w dziedzinie nauki,

2) w przypadku stypendiów artystycznych lub sportowych: ponadprzeciętne wyniki uzyskiwane przez studenta w dziedzinie artystycznej lub sportowej. W dziedzinie sportowej można ubiegać się o stypendium za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe. W przypadku zespołowych dyscyplin sportowych opiekun sportowy/trener wyznacza jednego zawodnika (studenta), który szczególnie wyróżnia się na tle innych zawodników w zespole.

Więcej szczegółów:

 

http://www.powiat-chelmno.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=145&dzialy=145&artykul=1418&akcja=artykul

Comments