Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II

opublikowane: 2 cze 2020, 08:33 przez Agnieszka Grzymska

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”  realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Czas trwania projektu: 01.09.2018 - 31.10.2023.
Szczegóły na stronie: Prymusi
Comments