Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Podsumowanie X edycji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”

opublikowane: 17 lis 2016, 10:22 przez Agnieszka Grzymska   [ zaktualizowane 17 lis 2016, 10:22 ]

7 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie jubileuszowej X edycji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”. Głównym celem programu było kształtowanie świadomości zagrożeń w zakładach pracy i podniesienie poziomu wiedzy na ten temat wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas uroczystej gali został omówiony projekt edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2015/2016, w którym uczestniczyli uczniowie  obecnej klasy III TOR. Głównym punktem uroczystości było wręczenie świadectw wyróżniającym się szkołom oraz nauczycielom. Program edukacyjny  przybliżył uczniom struktury, zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy, przepisy prawa odnoszące się do podejmowania pierwszej pracy, przepisy BHP. W trakcie trwania projektu realizowano  tematykę ujętą w projektach „Moja pierwsza praca”, „Co młody pracownik wiedzieć powinien?” oraz „Wypadki przy pracy młodych pracowników”. Głównym założeniem programu „Kultura bezpieczeństwa” było przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy z jednoczesnym promowaniem wśród uczniów idei bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym. Ponadto kształtowano wśród młodzieży świadomość zagrożeń występujących w środowisku pracy. Zajęcia wpłynęły na podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie prawnej ochrony i bezpiecznych warunków pracy. Przypomnę, iż klasa w ramach projektu odbyła wycieczkę zawodową na budowę bloków gazowych EDF Toruń i mogła z bliska zaobserwować przestrzeganie przepisów bhp i ich konieczność podczas wykonywania prac na placu budowy. Mamy nadzieję, że hasło „ Kultura bezpieczeństwa” nadal będzie towarzyszyło naszym uczniom i kolejna grupa młodzieży przystąpią do projektu w roku  szkolnym 2016/2017, koordynowanym przez p. Ilonę Wiśniewską.Comments