Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Najlepsza frekwencja - konkurs

opublikowane: 18 wrz 2015, 01:21 przez Mariusz Andrzej Szymański   [ zaktualizowane 18 wrz 2015, 02:30 ]
W celu poprawy frekwencji ogłaszamy konkurs dla wszystkich klas ZS2.

Z zamieszczonego poniżej regulaminu można dowiedzieć się:

    jakie nagrody przewidziane są dla najlepszych klas,

    że przewidziano także nagrody dla indywidualnych osób ze 100% FREKWENCJĄ,

    no i jakie są zasady liczenia frekwencji dla celów konkursu.

Powodzenia !

Regulamin konkursu na najlepszą frekwencję w Zespole Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie

w roku szkolnym 2015/2016

 

1.       W konkursie biorą udział wszystkie klasy, które podzielone zostały na dwie niezależne grupy.

2.        Grupę pierwszą tworzą klasy czwarte technikum, dla których konkurs trwa od  1 września 2015r.

do 31 marca 2016 r.

3.       W skład grupy drugiej wchodzą pozostałe klasy technikum i wszystkie klasy ZSZ.

4.       Konkurs dla grupy drugiej trwa od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.

5.       W skład komisji konkursowej wchodzą:

§  przedstawiciel wychowawców klas

§  pedagog szkolny

§  opiekun Samorządu Uczniowskiego

§  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

6.        Komisja  spośród swoich członków wybiera przewodniczącego.

7.       Do 10 kwietnia wychowawcy klas czwartych złożą na ręce przewodniczącego komisji konkursowej następujące informacje:

 

Kl. ……………

Lp.

Miesiąc

Frekwencja w %

1.

wrzesień

 

2.

październik

 

3.

listopad

 

4.

grudzień

 

5.

styczeń

 

6.

luty

 

7.

marzec

 

 

Uczniowie ze 100% frekwencją

Lp.

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

8.       W przypadku pozostałych wychowawców do 10 czerwca na ręce przewodniczącego komisji złożą oni przygotowane w następujący sposób  informacje:

§  spośród 9 miesięcy trwania konkursu wybiorą 8 z najlepszą frekwencją

§  dane przedstawią w tabeli

 

 

 

Kl. ……………

Lp.

Miesiąc

Frekwencja w %

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

Uczniowie ze 100% frekwencją

Lp.

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

9.       Do obliczenia frekwencji w poszczególnych miesiącach wychowawcy nie biorą pod uwagę uczniów , którzy opuścili zajęcia lekcyjne w wymiarze powyżej 15 dni (roboczych) następujących kolejno po sobie, a swoją nieobecność usprawiedliwili zgodnie z obowiązującymi zapisami statutu.

10.   W przypadku klas łączonych z różnych zawodów wynik frekwencji miesięcznej jest średnią arytmetyczną z frekwencji obu części klas.

11.   W każdej z grup wygrywa ta klasa, która osiągnie większą średnią arytmetyczną (do dwóch miejsc po przecinku) z frekwencji uzyskanych podczas trwania konkursu.

12.   W przypadku dwóch klas o takiej samej średniej, pierwsze miejsce uzyskuje  klasa, która ma większą liczbę uczniów ze 100% frekwencją.

13.   Do 15 kwietnia dla klas IV, a dla pozostałych do 15 maja komisja  ogłasza wyniki  konkursu publikując je na stronie internetowej szkoły i wywieszając w pokoju nauczycielskim.

14.   Klasa, która w swojej grupie uzyskała najlepszy wynik otrzymuje ze środków  Rady Rodziców nagrodę w wysokości 300 zł na dofinansowanie wycieczki klasowej lub wyjście wspólnie z wychowawcą do dowolnie wybranego miejsca na terenie miasta.

15.   Uczniowie ze 100% frekwencją roczną otrzymują indywidualne nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne od dyrekcji szkoły.

Comments