Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

„MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR” - konkurs dla grafików i nie tylko.

opublikowane: 28 lut 2018, 14:04 przez Mariusz Andrzej Szymański   [ zaktualizowane 28 lut 2018, 14:11 ]
Zarząd Powiatu Chełmińskiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Chełmińskiemu do udziału w konkursie na folder reklamowy pt.:

„MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR”.

Celem konkursu jest promowanie szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Chełmińskiemu w tym planowanych kierunków kształcenia.


Osoby z zacięciem i zdolnościami plastycznymi zachęcamy do udziału w konkursie.

Nagrodzone Szkoły/Zespoły Szkół otrzymają nagrody finansowe w wysokości:
a) I miejsce - 700 zł
b) II miejsce - 400 zł
c) III miejsce - 250 zł
z przeznaczeniem na druk zwycięskich folderów reklamujących naszą szkołę.

Poniżej znajdziecie wybrane najważniejsze informacje z regulaminu konkursu.

III. Zasady konkursu:
1. Szkoła/Zespół Szkół przystępujący do konkursu mogą złożyć do 3 prac konkursowych.
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Szkoła/Zespół Szkół posiada pełnie praw autorskich do folderu reklamowego.
4. Zastrzega się prawo do wykluczenia z konkursu praz sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

IV. Przedmiot, wymogi konkursowe
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie folderu promującego Szkołę/Zespół Szkół w formacie A-4 składanego na 3 równe części, zachęcającego do wyboru jednego z Zespołów Szkół wymienionych w pkt. II pkt. 1-3 niniejszego regulaminu (w tym #zs2chelmno )
2. Wymogi konkursu:
- pracę konkursową należy wykonać w wersji papierowej podpisanej przez dyrektora szkoły oraz na nośniku elektronicznym – płycie DVD w pliku PDF;
- pracę należy opatrzyć w opis:
o folder reklamowy na konkurs „MOJA SZKOŁA – TRAFNY WYBÓR” organizowany przez Zarząd Powiatu Chełmińskiego
o pełną nazwę reklamowanego Zespołu Szkół wraz z adresem jego siedziby

Informacje dotycząc naszej szkoły:
Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie( ul.Szkolna14, 86-200 Chełmno), w skład którego wchodzą:
1) Technikum w Chełmnie, kształcące w zawodach:
a. technik mechanik
b. technik handlowiec
c. technik logistyk
d. technik ekonomista
e. technik informatyk
f. technik organizacji reklamy
g. technik przemysłu mody
2) Szkoła Branżowa I Stopnia w Chełmnie – kształcąca m. in. w zawodach: elektryk; ślusarz; murarz-tynkarz;fryzjer;wędliniarz ... i wielu, wielu innych

A oto najważniejsze terminy:
Nieprzekraczalny termin składania prac w ZS2: 26 marca 2018 r.
Spośród otrzymanych prac Komisja, w której skład wchodzi Dyrektor ZS2, oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, wybierze 3 najlepsze prace.
Wybrane prace zostaną złożone w Starostwie Powiatowym w terminie: 6 kwietnia 2018 r.
Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej powiatu: www.powiat-chelmno.pl w zakładce AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Wszelkie pytania dotyczące konkursu, gotowe prace prosimy kierować do pana Mariusza A. Szymańskiego.
Comments