Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Listy kandydatów zakwalifikowanych

opublikowane: 11 sie 2020, 23:15 przez Agnieszka Krakowiak

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych  w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zostały umieszczone w zakładce „Rekrutacja 2020/2021” (na stronie internetowej szkoły) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku szkolnym. Przypominamy, iż potwierdzeniem przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły jest przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 19 sierpnia br.

Comments