Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Konkursu na logo Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie

opublikowane: 1 gru 2016, 11:27 przez Agnieszka Grzymska
To jest ten konkurs, na który tak wielu z Was czeka niemalże od początku roku szkolnego. Konkurs na zaprojektowanie logo Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie. Konkurs z cennymi nagrodami. Konkurs, którego zwycięzca przejdzie do historii naszej Szkoły A zatem chwytaj za materiały, łap za narzędzia i kombinuj. Projektuj logo naszej Szkoły i baw się znakomicie.

 

REGULAMIN

Konkursu na logo Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie    

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 30.11 2016 r. do 22.12.2016 r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz  Zespołu Szkół nr 2 im.

A. Mickiewicza w Chełmnie

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego

wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
  • wzbudzać pozytywne emocje,

składać się :

· tylko z logotypu (stylizacji literowej)

· tylko z elementu graficznego będącego symbolem

· lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznymi kolorystycznym.

6.Prace należy składać podając

- imię i nazwisko,

- klasę,

- płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 22.12.2016 r. do p. Joanny Siudowskiej lub p. Tomasza Majewskiego

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.


VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1. Dyrektor szkoły

2. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel informatyki)

w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

3. Planowana data ogłoszenia wyników 5.01.2017 r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły i szkolnym facebooku.

5. W razie braku pracy spełniającej wymogi formalne lub braku złożonych prac komisja ma prawo odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu.

 Comments