Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Innowacja pedagogiczna - przedstawiciel handlowy

opublikowane: 9 lut 2015, 10:53 przez Anna Herbut - Giżyńska
INNOWACJA PEDAGOGICZNA- KSZTAŁCIMY ZAWODOWO DLA PRACODAWCÓW

 Innowacja pedagogiczna  „Edukacja w zakresie rozwijania wiadomości  i umiejętności przydatnych
w zawodzie przedstawiciela handlowego ”
realizowana jest w bieżącym roku szkolnym dla uczniów klasy I technikum w zawodzie technik handlowiec. Celem jest przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego. W klasie pierwszej uczniowie realizują w ramach innowacji 30- godzinny program nadobowiązkowych  zajęć pozalekcyjnych pt. „Przygotowanie do pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego”. W ramach bloku zajęć z pedagogiem p. Beatą Kępczyńską: Motywacja i pokonywanie trudności w zawodzie przedstawiciela handlowego, uczniowie nabywali umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikowania, czy prowadzenia negocjacji. W ramach kolejnego bloku: Przedstawiciel handlowy na rynku pracy, prowadzonego przez nauczyciela przedmiotów ekonomicznych p. Annę Herbut- Giżyńską, uczniowie m.in. poznawali zawód, analizowali aktualne oferty pracy z PUP, doskonalili techniki rozpoznawania potrzeb klienta i skutecznej sprzedaży. Przed nimi jeszcze kolejne zajęcia podsumowujące drugi blok i zajęcia z informatykiem p. Mariuszem Andrzejem Szymańskim w zakresie: Nowoczesnych technologii w zawodzie przedstawiciela handlowego.Co ważne to fakt, iż wszystkie zadania realizowane w szkole, były szczegółowo analizowane z PUP i potencjalnymi pracodawcami  regionalnego rynku pracy i  są odpowiedzią na bieżące potrzeby. A wszystko po to, by być najlepszym przedstawicielem handlowym
w okolicy.
Comments