Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Humaniści na start!

opublikowane: 17 wrz 2021, 08:26 przez Agnieszka Grzymska   [ zaktualizowane 17 wrz 2021, 08:27 ]

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

- uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50,

- uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,

- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

Nabór zakończymy 30 września 2021 r.

 

W załączeniu Regulamin przyznawania stypendium oraz plakat informacyjno-promocyjny.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl
Ċ
Agnieszka Grzymska,
17 wrz 2021, 08:26
Comments