Szkoła‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Ekologistycy zdobywają wiedzę

opublikowane: 25 lis 2015, 06:30 przez Agnieszka Grzymska
We wtorek, 24 listopada br. członkowie koła zainteresowań „Ekologistycy” zorganizowali spotkanie z p. Katarzyną Grzeszczak – pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska UM w Chełmnie. Spotkanie poprowadziła wicedyrektor – p. Anna Herbut – Giżyńska. 

Głównym punktem zajęć było wystąpienie gościa  dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Miasto Chełmno. Prelegentka w ciekawej formie przedstawiła analizę systemu gospodarowania odpadami. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji nt. rodzajów i ilości odpadów komunalnych produkowanych w naszych domach, sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniem. Uczniowie dowiedzieli się jaka jest różnica między pojęciami: odzysk i recykling.  Podsumowując swe wystąpienie p. Grzeszczak stwierdziła, że system gospodarowania odpadami na terenie Chełmna działa sprawnie. Gmina, póki co, wywiązuje się ze wszystkich ustawowych „wskaźników” związanych
z ograniczeniem składowania odpadów. W celu realizacji obowiązków wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w najbliższym czasie konieczne będzie utworzenie na terenie miasta lub w bliskiej okolicy tzw. PSZOK–u, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Druga część spotkania ekologów dotyczyła dyskusji nad ważnymi problemami ostatnich lat. Poruszono tutaj kwestię utylizacji płyt eternitowych. Mówiono
o szkodliwości zdrowotnej azbestu, pani Grzeszczak informowała o prawnych możliwościach związanych z wyminą pokryć dachowych budynków, o formach uzyskania dofinansowania na wspomniane inwestycje.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, na zakończenie, gospodarz spotkania – p. wicedyrektor Anna Herbut – Giżyńska podziękowała gościowi obiecując, że młodzież chętnie włączy się w ekologiczne inicjatywy proponowane przez władze miasta.

Comments